Aplikácia

Aktuálne sme si nechali vyrobiť internú aplikáciu na monitoring vykonávaných servisov.

Náhľad na platformu našej aplikácie